Με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ελαιόλαδο χωρίζεται στις εξής κύριες κατηγορίες:

Παρθένο Ελαιόλαδο:

  • Βρώσιμο Παρθένο Ελαιόλαδο:
  1. Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο: είναι το ελαιόλαδο με άψογη γεύση και οσμή, με οξύτητα <0,8%.
  2. Παρθένο Ελαιόλαδο: είναι το ελαιόλαδο το οποίο εξάγεται από τον καρπό της ελιάς με φυσικά ή τεχνητά μεσα και κατά την παραλαβή του οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν προκαλούν αλλοίωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Έχει οξύτητα < 2,0%.
  • Μη βρώσιμο παρθένο ελαιόλαδο (μειονεκτικό παρθένο ελαιόλαδο)

Εξευγενισμένο (ραφινέ) Ελαιόλαδο: είναι το ελαιόλαδο το οποίο παραλαμβάνεται από παρθένο ελαιόλαδο με ραφινάρισμα, το οποίο όμως δεν προκαλεί αλλαγές στην αρχική δομή των γλυκεριδίων.

Ελαιόλαδο: το λάδι αυτό αποτελείται από μείξη του εξευγενισμένου και του βρώσιμου παρθένου ελαιόλαδου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες του ελαιολάδου και τον τρόπο αξιολόγησής του δείτε τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνοντας κλικ εδώ.